Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bielsko-Biała

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej przypomina, że w lutym bieżącego roku zostało zlikwidowanych 21 miejsc postojowych zlokalizowanych bezpośrednio przed budynkiem Katedry pod wezwaniem św. Mikołaja w Bielsku-Białej. W zamian za zlikwidowane miejsca parkingowe przed Katedrą udostępniono plac postojowy w rejonie ul. Cieszyńskiej i Mikołaja Kopernika, gdzie docelowo powstanie parking wielopoziomowy.