Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bielsko-Biała

Biuro ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej informuje, że w celu zapewnienia ciągłości  odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, odbiory zaplanowane na 12 listopada 2018 r. w dotychczasowym harmonogramie, pomimo wprowadzenia przez Sejm dnia wolnego zostaną odebrane tak jak w dzień powszedni, zgodnie z wcześniejszym planem. W związku z tym mieszkańcy są proszeni o przygotowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi zasadami.


 

PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH w Bielsku-Białej (PSZOK ul. Straconki 1 oraz PSZOK ul. Krakowska 315 D), w dniu 12 listopada 2018 r. będą NIECZYNNE.