22 stycznia minęła setna rocznica urodzin patrona Hufca Beskidzkiego ZHP – harcmistrza Józefa Drożdża, wpisanego do Księgi zasłużonych dla Bielska-Białej. Z tej okazji na Cmentarzu Parafialnym w Kamienicy przy kościele św. Małgorzaty odbyło się uroczyste złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie druha. W wydarzeniu tym wzięli udział najbliżsi, przyjaciele Józefa Drożdża, władze hufca, przedstawiciele Beskidzkiej Rady Olimpijskiej oraz środowiska sportowego Bielska-Białej. Samorząd naszego miasta reprezentował przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. Podczas uroczystego spotkania wspomniano postać druha oraz jego zasługi dla miasta i pokoleń mieszkańców Bielska-Białej, pamięć o nim uczczono symboliczną minutą ciszy. Józef Drożdż zmarł 12 kwietnia 2012 r.

 

 

 

 

 

Józef Drożdż urodził się 22 stycznia 1918 roku w Kamienicy – obecnej dzielnicy Bielska-Białej. Od najmłodszych lat był wielkim pasjonatem sportu. Bardzo aktywnie działał także w harcerstwie. Od 1935 roku reprezentował jeden z dwóch polskich klubów funkcjonujących wówczas w Bielsku – Harcerski Klub Narciarski. Ukończył także kurs szybowcowy, zostając pilotem kategorii C.

 

W roku 1939 Józef Drożdż został komendantem Pogotowia Harcerskiego utworzonego w przeddzień wybuchu wojny, a od listopada 1939 roku był członkiem Związku Walki Zbrojnej. Organizował harcerskie oddziały zajmujące się kolportażem ulotek i niesieniem pomocy rodzinom poległych. Został aresztowany w roku 1940 i całą okupację spędził w więzieniach i obozach koncentracyjnych.

 

W lipcu 1945 szczęśliwie powrócił do Bielska, gdzie został na długie lata komendantem Hufca Harcerskiego. Przyczynił się do reaktywowania Harcerskiego Klubu Narciarskiego i odbudowy schroniska na Dębowcu. W roku 1949 roku ukończył studia na warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego, by aż do emerytury pracować jako nauczyciel wychowania fizycznego i matematyki w Zasadniczej Szkole Zawodowej im. Staszica.

 

W roku 1950 współtworzył Międzyszkolny Klub Sportowy Zryw. Był to pierwszy  klub narciarski w Szkolnym Związku Sportowym, a Józef Drożdż był jego prezesem do 1992 roku. Był też członkiem  władz Polskiego Związku Narciarskiego oraz Śląskiego Okręgowego Związku Narciarskiego w Katowicach. Przeszedł wszystkie szczeble kariery sędziego narciarskiego. Od roku 1976 był sędzią międzynarodowym.

 

Wśród wielu odznaczeń i tytułów, jakimi w czasie długiego i pracowitego życia został wyróżniony Józef Drożdż są tak cenne, jak Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, medal honorowy Za Zasługi dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego i złota honorowa odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego. 21 stycznia 2003 r. Józef Drożdż został wpisany do Księgi zasłużonych dla Bielska-Białej.

 

Działacze sportowi podkreślają, że mogli zawsze uczyć się od pana Józefa Drożdża świetnej organizacji pracy i umiejętności współdziałania. Do ostatnich dni swojego życia uczestniczył jako obserwator we wszystkich zawodach narciarskich jakie odbywały się w naszym regionie.