Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bielsko-Biała

  • Policyjny profilaktyk z bielskiego wydziału prewencji przeprowadził kolejne spotykania z młodzieżą szkół ponadpodstawowych powiatu bielskiego. Spotkania organizowane są w ramach kampanii takich jak między innymi „Narkotyki i dopalacze zabijają", a także poruszają tematykę odpowiedzialności karnej nieletnich i cyberprzemocy. Na prelekcjach mundurowi przestrzegają przed eksperymentowaniem z alkoholem, narkotykami i dopalaczami oraz przestrzegają przed łamaniem prawa i internetową cyberprzemocą.