Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bielsko-Biała

Druh Władysław Skoczylas, syn Jana i Wiktorii z domu Olma, urodził się 26 czerwca 1931 roku w Kozach, powiat Biała Krakowska.

Ukończył Politechnikę Śląską, Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Krakowie oraz Podyplomowe Studia Pedagogiczne w Kaliszu, zdobywając wielokierunkowe doświadczenie nie tylko teoretyczne, ale także praktyczne w zawodzie włókienniczym. Największą część życia przepracował w szkolnictwie jako nauczyciel.

W latach 1946 do 1953 był gorliwym działaczem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej

W 1955 roku wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach. Po dwóch latach powierzona mu została funkcja sekretarza. Następnie przez kilka kadencji był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, a w latach 1987 –1996 członkiem Zarządu OSP Kozy.

W 1959 roku wykonał w czynie społecznym założenia projektowe budowy strażnicy OSP w Kozach , oddanej do użytku w 1966 roku.

W 1972 roku został wybrany przewodniczącym Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Oddziału Powiatowego Związku OSP w Bielsku-Białej.

W latach siedemdziesiątych był również członkiem Zakładowej OSP „Bezalin” w Bielsku-Białej. Po zmianach administracyjnych podziału kraju w 1975 roku był jednym z założycieli Zarządu Miejskiego Związku OSP w Bielsku-Białej. Na pierwszym Zjeździe Miejskim Związku OSP został wybrany przewodniczącym Miejskiej Komisji Rewizyjnej Związku OSP. Podczas istnienia województwa bielskiego w latach 1975 -1998 przez wszystkie kadencje wchodził w skład Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Bielsku-Białej pełniąc przez cztery kadencje funkcję członka Prezydium. Od 1976 roku przez 28 lat pełnił nieprzerwanie funkcję przewodniczącego Wojewódzkiej, a później Terenowej Komisji ds. Odznaczeń Związku OSP RP na powiaty cieszyński, bielski i żywiecki.

W poszczególnych kadencjach pełnił rolę opiekuna - łącznika między Zarządem Wojewódzkim a Zarządami Gminnymi w Węgierskiej Górce, Chełmku k. Oświęcimia, Radziechowy-Wieprzu, Czernichowie i Porąbce.

Po likwidacji województwa bielskiego wszedł w skład Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Katowicach w którym pełnił m. in. funkcję przewodniczącego Sądu Honorowego Związku OSP woj. śląskiego. Prowadził kronikę Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Bielsku-Białej zawartą w 5 tomach. Po utworzeniu powiatu bielskiego w 1999 był członkiem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bielsku-Białej. W styczniu 2007 roku został wybrany ponownie w skład Zarządu Oddziału Powiatowego , w którym powierzona mu została funkcja członka Prezydium oraz przewodniczącego Komisji ds. Odznaczeń. Od 2002 do 2016 roku pełni funkcję przewodniczącego Komisji Historycznej przy Zarządzie Oddziału Powiatowego ZOSP RP, która pod jego kierownictwem odnotowała liczne osiągnięcia. Opracowała i wydała „Monografię Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu bielskiego”, oraz „Pożarnictwo Ochotnicze Powiatu Bielskiego w Starej Fotografii”. Od 2009 roku był przewodniczącym Kapituły Medalu „Zasłużony dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu Bielskiego”.

W 1990 roku opracował „Monografię OSP w Kozach 1890 –1990” . Jest autorem 11 tomów kronik OSP Kozy. Ponadto ma w swoim dorobku opracowania: monografie „OSP Bielsko-Biała Komorowice Krakowskie” (1999 r.), „Cały wiek w społecznej służbie czyli 100-lecie OSP w Bystrej 1905 - 2005”, 600-stronicowe „Kalendarium OSP Kozy”. Opracowanie o charakterze osobistym- „Pasja społecznego działania w szeregach strażactwa ochotniczego” (2003 r.). Ponadto dh Władysław Skoczylas od 1999 roku prowadził kronikę Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bielsku-Białej. Zarówno kroniki, jak i pozostałe opracowania otrzymywały główne wyróżnienia na Ogólnopolskich Konkursach organizowanych przez Zarząd Główny Związku OSP RP. Uznany za autorytet w dziedzinie dokumentowania historii pożarnictwa.

Oprócz opracowań o charakterze strażackim ma na swoim koncie także liczne opracowania dotyczące historii swojej miejscowości. Do ważniejszych z nich należą: opracowanie dotyczące 59 organizacji, związków i bractw działających w Kozach w ostatnim stuleciu, opublikowane w wydawnictwie pt. „Z dziejów parafii Świętych Szymona i Judy w Kozach” (1998 r.), „Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej 1917 -1953” (2000 r.), „Słownik gwary używanej w Kozach” – dwa wydania (2002 r. i 2006 r.), „Podbeskidzka wieś Kozy – okres od zarania wsi do 1939 roku” (2009 r.) „oraz Podbeskidzka wieś Kozy – lata okupacji hitlerowskiej” (2010 r.).

Za te zasługi był nominowany do Nagrody im. Ks. Józefa Londzina (nagroda Starosty Bielskiego), a w 2006 roku otrzymał tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Kozy”. Wszystkie opracowania dh Władysława znalazły swoje godne miejsce w Książnicy Beskidzkiej, gdzie pozostanie zachowany trwały dokument Jego wielkiej kronikarskiej pracy.

Za swoją działalność pożarniczą otrzymał liczne odznaczenia międzynarodowe, państwowe, pożarnicze oraz regionalne i resortowe m.inn:

Złoty Medal „ Za Zasługi dla Pożarnictwa”

Odznakę „Za zasługi dla województwa bielskiego” .

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Złoty Znak Związku OSP

Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza

Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego

Złotą Odznakę Honorową „Za zasługi dla województwa śląskiego”

Złotą Odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”

Medal „Zasłużony dla Ochotniczego Pożarnictwa powiatu Bielskiego”

Medal im. Klemensa Matusiaka powiatu cieszyńskiego.

W 2009 roku wpisany został do Księgi Zasłużonych dla ochotniczego pożarnictwa powiatu bielskiego.

W 2017 roku została nadana dh Władysławowi Skoczylasowi Godność Członka Honorowego Związku, Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. śląskiego.

Dh Władysław Skoczylas zmarł w wieku 86 lat, w dniu 22 luty 2018r. Uroczystości pogrzebowe miały miejsce w jego rodzinnej miejscowości, zgodnie z ceremoniałem strażackim. Msza Św. została odprawiona w kościele parafialnym p.w. Najświętszej Rodziny w Kozach Małych w dniu 24 lutego 2018r. W ostatniej drodze Ś.P Władysława Skoczylasa wzięły udział władze Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z Komisją Historyczną, samorządowcy, organizacje społeczne oraz licznie grono przyjaciół i mieszkańców.

Stanisław Górny


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.