Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bielsko-Biała


alt

Konferencja organizowana jest w ramach realizacji mikroprojektu „Realnie i wirtualnie w kulturze polsko-słowackiego pogranicza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

W odrestaurowanym neoklasycystycznym Pałacu Czeczów w Kozach, Biuro ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego zorganizowało konferencję pn.„Dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-słowackiego” poświęconą zagadnieniom dotyczącym ochrony i opieki nad zabytkami powiatu bielskiego oraz ich promocji w świecie wirtualnym. Jednym z ciekawszych wykładów na wspomnianej konferencji było wystąpienie ks. dr Szymona Tracza – Konserwatora Zabytków Architektury i Sztuki Sakralnej Diecezji Bielsko – Żywieckiej, wykładowcy na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Prelegent zakreślił znaczną skalę prac konserwatorskich prowadzonych na terenie naszej diecezji w powiecie bielskim, określił także źródła ich finansowania. Do najważniejszych prowadzonych aktualnie prac konserwatorskich ks. dr zaliczył: późnorenesansowy nagrobek Stanisława Myszkowskiego z Mirowa (1520 – 1570) kasztelana oświęcimskiego i wojewody krakowskiego oraz jego żony Jadwigi w kościele parafialnym w Bestwinie. W tym też kościele restaurowane jest retabulum ołtarza głównego z 2 poł. XVIII wieku, wczesnoklasycystyczne tabernakulum i późnorenesansowa polichromia w prezbiterium (ok. 1600 rok).

Od 2009 roku w kościele parafialnym w Starej Wsi pracami konserwatorskimi objęta jest późnorenesansowa dekoracja stropu z przełomu XVI i XVII wieku, kwatera centralna w typie Sacra Conversazione i kwatera ze zwieńczenia tryptyku z lat 30 – tych XVI w., a także barokowy prospekt organowy i obraz Matki Boskiej Starowiejskiej z 2 poł. XVI w.

W kościele św. Bartłomieja w Czańcu prowadzone są prace konserwatorsko – badawcze nad obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem z ok. 1470 roku.

W kościele św. Marcina w Pisarzowicach odnawiana jest późnogotycka tablica ołtarzowa w typie Sacra Conversazione (Matka Boska z Dzieciątkiem i śś. Marcinem i Urbanem) z lat 20 tych XVI w.

W b.r. trwały prace konserwatorskie przy pomniku św. Józefa przy kościele Trójcy Przenajświętszej w Wilamowicach, a przez ostatnie dwa lata odnawiano ornat zielony oraz stułę z 2 poł. XV w. znajdującą się na terenie parafii śś. Szymona i Judy Tadeusza w Kozach. Sukno na ornat wykonano 500 lat temu we Florencji ze strzyżonego aksamitu, a wartość jego na owe czasy była równoważna wartości pięciu wiosek zamieszkałych przez 300 mieszkańców każda. W tym ornacie Msze św. odprawiało ponad 20 pokoleń kapłanów. Natomiast najbliższa stula z tego okresu znajduje się na … Wawelu.

Na terenie powiatu bielskiego do rejestru zabytków wpisanych jest 17 kościołów oraz 3 kaplice kubaturowe. Najstarszym kościołem jest drewniana świątynia w Starej Wsi pochodząca z 1522 roku. Z 1701 roku pochodzi kościół drewniany w Bielowicku, a z XVIII w. kościół w Szczyrku. Warto zaznaczyć, że są to świątynie do dzisiaj służące wiernym.

W konferencji uczestniczył m.in. Starosta Bielski Andrzej Płonka, Wicestarosta Grzegorz Szetyński, wójtowie i burmistrzowie powiatu bielskiego, a całość koordynowała kierownik Biura Promocji Jolanta Konior.

Jarosław Jesionka

Foto: JJ

N/z – Na Parafii w Kozach znajduje się 500 letni ornat i stuła