Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bielsko-Biała

W siedzibie bielskiego Starostwa Powiatowego 1 grudnia rozstrzygnięto VI Powiatowy Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy.

W tym roku zakwalifikowało się 15 dwuosobowych drużyn uczniów i uczennic z 15 szkół mających w swoich strukturach klasy gimnazjalne.

Najpierw 15 listopada odbył się szkolny etap konkursu w trakcie którego 200 uczniów rozwiązywało test wiedzy teoretycznej, składający się z 20 pytań, a jego laureaci zakwalifikowali się do etapu powiatowego.

W Starostwie Powiatowym uczestników konkursu i ich opiekunów przywitały Katarzyna Adamiec członek zarządu Powiatu i Lucyna Majewska naczelnik Wydziału Zdrowia. Młodzi ratownicy wzięli udział w konkurencjach, podczas których mogli zaprezentować swoje umiejętności udzielania pierwszej pomocy według przygotowanych zadań praktycznych.

Zadania, które opracowała komisja w składzie: przewodnicząca - Bożena Korzeniewicz – starsza pielęgniarka, pełnomocnik dyrektora ds. zarządzania Jakością i Epidemiologii w Bielskim Pogotowiu Ratunkowym oraz członkowie: Helena Byrdy – Przybyła – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu, Jadwiga Borutko, Fidia Furtok i Jerzy Klimczok – ratownicy medyczni, polegały na udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanej osobie, która miała krwawiącą ranę lewego przedramienia oraz stłuczony/złamany palec w ręce prawej oraz na udzieleniu pomocy nieprzytomnej koleżance. Po wykonaniu tych zdań do etapu II przeszło 8 drużyn , które otrzymały największą ilość punktów.

W II etapie konkursu młodzież udzielała pomocy osobie, która zasłabła na przystanku i równocześnie jeden z członków drużyny wzywał pogotowie ratunkowe.

Do III etapu przeszły drużyny, które uzyskały największą ilość punktów za te dwa zadania. Z uwagi na fakt, że na trzecim miejscu zakwalifikowały się 2 drużyny, z równą ilością punktów, obie zostały dopuszczone do etapu III, który polegał na wykonaniu dwóch zadań: udzielenia pomocy starszej osobie chorej na astmę, która straciła przytomność i dodatkowo trzeba było opisać wykonane czynności wezwanemu zespołowi ratownictwa. II zadanie to był test wiedzy praktycznej, składający się z 5 pytań.

Po zapoznaniu się z ostateczną punktacją poszczególnych drużyn okazało się, że najwięcej punktów zdobyli : Patrycja Stebel i Julia Fajfer ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Czechowicach – Dziedzicach, II miejsce przypadło Sylwii Gibas i Paulinie Klęczar ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Czańcu, a III Karolinie Kłos i Kacprowi Graboń z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasienicy.

Nagrody laureatom i uczestnikom tego trudnego i ważnego dla edukacji i profilaktyki zdrowotnej konkursu wręczali: członek Zarządu Powiatu Katarzyna Adamiec , przewodnicząca Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu Helena Byrdy – Przybyla i dyrektor Bielskiego Pogotowia Ratunkowego Wojciech Waligóra.

/Tekst i foto: Alina Macher/