Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bielsko-Biała

w Beskidzki Związek Powiatowo- Gminny organizuje w dniach 1 – 20 grudnia 2017 r. konkurs plastyczny na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej, dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w postaci „logo BZPG”. Pragniemy zachęcić młodzież w wieku 14-19 lat, aby wzięła udział w naszym przedsięwzięciu, które ma na celu rozwijanie uzdolnień i zainteresowań plastycznych oraz pobudzenie kreatywności wśród uczestników. Zadaniem konkursowym jest samodzielne wykonanie jednej pracy plastycznej w formacie A-4 lub A-3, w dowolnej technice zgodnie z tematyką Konkursu.

Nagroda główna: głośnik bezprzewodowy JBL.

Prace plastyczne należy dostarczyć osobiście lub przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.12.2017r .na adres: Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny ul.Legionów 54

43-300 Bielsko- Biała.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Więcej informacji na stronie: www.bzpg.pl

J.J.