2 grudnia w siedzibie OSP w Czechowicach – Dziedzicach miała miejsce uroczysta akademia, zorganizowana przez Radę Rejonową Honorowych Dawców Krwi PCK Oddziału Rejonowego w Bielsku – Białej.

Tę miłą uroczystość otworzył Jerzy Zużałek przewodniczący Rejonowej Rady Honorowego Krwiodawstwa przy bielskim PCK, a prezes Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej Bogdan Ogrocki serdecznie przywitał wszystkich honorowych dawców krwi, prezesów Klubów HDK, sponsorów oraz zaproszonych gości, wśród których nie zabrakło: członka Zarządu Powiatu Bielskiego Katarzyny Adamiec, sekretarza Miasta Czechowice-Dziedzice Marka Gazdy, dyrektora Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej księdza Roberta Kasprowskiego, komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, bryg. Zbigniewa Mizery, dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Stanisława Dyląga.

Wzruszającym momentem było wprowadzenie sztandaru PCK i odśpiewanie przez wszystkich pieśni o Czerwonym Krzyżu – hymnu PCK.

Dla krwiodawców i gości wystąpili także z programem artystycznym uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach pod kierunkiem Bernardy Goli i Anny Pilśniak.

Podczas akademii najbardziej zasłużeni honorowi krwiodawcy zostali odznaczeni Odznakami Honorowymi PCK różnych stopni oraz odznakami "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi". W ceremonii dekoracji odznaczeniami towarzyszyli prezesowi: wiceprezes Antoni Kruczek, dyrektor Stanisław Dyląg, członek Zarządu Powiatu Bielskiego Katarzyna Adamiec oraz Alina Macher z Biura Promocji Powiatu.

Warto podkreślić, że najwyższym odznaczeniem Polskiego Czerwonego Krzyża "Kryształowym Sercem" został wyróżniony Eugeniusz Hyski.

Na spotkaniu za wieloletnią i owocną współpracę oraz za wspieranie honorowego krwiodawstwa okolicznościowymi statuetkami wyróżniono kilka instytucji, w tym Starostwo Powiatowe w Bielsku – Białej, w imieniu którego statuetkę odebrała członek Zarządu Powiatu Katarzyna Adamiec, która podkreśliła ważną rolę społeczną oraz godną podziwu i uznania szlachetną, bezinteresowną postawę dawców krwi, ofiarujących drugiemu człowiekowi cząstkę samego siebie, własną krew, która jest bezcennym lekiem ratującym ludzkie życie.

/Tekst i foto: A. Macher/