We czwartek 9 listopada 2023 roku bielscy policjanci, redaktorzy Radia Bielsko i Bielskich Dróg, strażacy z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Starego Bielska, Komorowic Śląskich, Komorowic Krakowskich i Bielskim Pogotowiem Ratunkowym po raz kolejny przeprowadzili działania „Świeć Przykładem – Noś Odblaski”, skierowane do niechronionych uczestników ruchu drogowego. Zachęcali do tego, aby w porze wieczorowo-nocnej nosić odblaski. Ilość uczestników miło zaskoczyła organizatorów.

Bielscy policjanci wraz z przedstawicielami lokalnych mediów na Placu Wojska Polskiego spotkali się z mieszkańcami Bielska-Białej, aby popularyzować używanie odblasków przez pieszych i innych niechronionych uczestników ruchu drogowego. Spotkania odbyły się w ramach działań „Świeć Przykładem – Noś Odblaski”. Włączyli się w nie również strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z dzielnicy Stare Bielsko, Komorowice Śląskie, Komorowice Krakowskie oraz Bielskie Pogotowie Ratunkowe. Aura na spotkanie z zainteresowanymi do wzięcia udziału w akcji dopisała, a chętnych  nie brakowało. Każdy, kto przyszedł celebrować z nami akcję „Świeć Przykładem – Noś Odblaski”, otrzymywał odblaskowe opaski. Bardzo cieszy nas frekwencja oraz zaangażowanie w przeprowadzoną akcję. Z każdym rokiem zauważamy wzrost świadomości w zakresie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Dziękujemy Władzom naszego miasta w tym Panu Prezydentowi oraz Miejskiemu Zarządowi Dróg w Bielsku-Białej za umożliwienie przeprowadzenia działań profilaktyczno-edukacyjnych na Placu Wojska Polskiego w Bielsku-Białej. 

Celem przedsięwzięcia jest uświadomienie mieszkańcom, jak ważne jest bycie widocznym na drodze, szczególnie po zmroku. Nabiera to szczególnego znaczenia w miejscowościach pozamiejskich, tam, gdzie nie ma oświetlonych dróg i wyznaczonych przejść dla pieszych, a nierzadko trzeba poruszać się poboczem drogi. Warto wiedzieć, że w okresie jesienno-zimowym pieszy ubrany w ciemne kolory, widoczny jest dla kierującego dopiero z odległości około 15 metrów, z kolei tego, który ma element odblaskowy, kierowca może zauważyć już z odległości nawet 150 metrów! Zachęcamy zatem wszystkich, aby na drodze świecili przykładem. Im mocniej, tym lepiej i bezpieczniej.

Mundurowi przekonywali, aby używać elementów odblaskowych nie tylko tam, gdzie nakazuje to przepis – a więc poza obszarem zabudowanym, ale wszędzie. Stawką nie są bowiem jedynie mandaty karne, ale ludzkie życie i zdrowie. Prawidłowo noszone elementy odblaskowe powinny być umieszczone w takim miejscu, aby znalazły się na wysokości świateł samochodowych i były zauważalne dla kierujących nadjeżdżających zarówno z przodu, jak i z tyłu.

Przypominany, że zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym, piesi poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym są obowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.
1. Noś odblaski – nie gadżety!
Przy zakupie odblasku zwróć uwagę czy został na nim umieszczony znak CE, nazwa producenta i typ wyrobu oraz czy jest dołączona instrukcja użytkowania. Brak tych elementów oznacza, że jest to gadżet – a nie odblask.
2. Bądź widoczny – nie zasłaniaj!
Sprawdź, czy elementy odblaskowe nie są zasłonięte np. przez szalik, torbę czy plecak.
3. Dbasz o zdrowie? Świeć Przykładem!
Lubisz biegać? Używaj elementów odblaskowych, jeśli nie masz na stałe wszytych w ubranie sportowe.
4. Kochasz? Zadbaj o bezpieczeństwo!
Zadbaj, aby Twoi bliscy byli widoczni na drodze i używali elementów odblaskowych.
5. Myśl i żyj!
Korzystaj z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. Idąc poboczem lub jezdnią, idź lewą stroną drogi. Zachowaj szczególną ostrożność, przechodząc przez jezdnię.