Po wakacyjnej przerwie uczniowie wracają do szkół. Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, w pobliżu placówek oświatowo-wychowawczych, należy spodziewać się większego ruchu samochodów, jak i pieszych. Policyjnych patroli w tych miejscach na pewno nie zabraknie.

W pierwszych dniach nauki w okolicach szkół pojawi się więcej policyjnych patroli. Policjanci zwrócą uwagę na wszystkie nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego zarówno kierujących, jak i pieszych. Będą przypominać kierującym pojazdami o zmniejszeniu prędkości przed przejściem tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego oraz o ustępowaniu pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu, albo na nie wchodzącemu. 

Mundurowi zwrócą też uwagę czy pojazdy zatrzymujące się przy szkołach nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia oraz, czy dzieci są prawidłowo przewożone.

Ważnym elementem bezpieczeństwa w pobliżu szkół jest prawidłowe oznakowanie dróg. Dlatego w ostatnich tygodniach wakacji funkcjonariusze sprawdzali stan oznakowania i urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kierowali pisma do zarządców dróg z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości lub o uzupełnienie oznakowania.

Policja przypomina, że powrót do szkoły, szczególnie po długiej przerwie, to wyzwanie nie tylko dla uczniów, ale też dla dorosłych. Nie zapomnijmy porozmawiać ze swoimi pociechami o elementarnych zasadach bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. Dawajmy też dzieciom przykład jak bezpiecznie i rozważnie korzystać z drogi.

Apelujemy do kierujących pojazdami o zachowaniu szczególnej ostrożność w rejonach przejść dla pieszych, szkół i dostosowaniu prędkość do warunków panujących na drodze. Pieszy na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Nie wolno wyprzedzać pojazdów na przejściu dla pieszych.

Przypominamy, że piesi, również są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i  przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, proszę pamiętać też, że pomimo zmian w przepisach i wprowadzeniu pierwszeństwa pieszego na przejściu dla pieszych zabronione jest  wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, a skutki jakie może spowodować kontakt rozpędzonego samochodu z pieszym zawsze ponosi człowiek i niestety często wiążą się z utratą zdrowia bądź nawet życia. Bądźmy rozsądni, rozważni i ostrożni zarówno korzystając z przejść dla pieszych jak i kierując pojazdami.