Zapobieganie wypadkom i zwiększenie bezpieczeństwa na drogach regionu to główne zadanie policjantów ruchu drogowego. Policjanci z drogówki na terenie całego kraju prowadzą dziś działania „Prędkość”. W ramach działań oraz rozpoczynającym się przedłużonym weekendem również bielscy policjanci egzekwują od kierujących pojazdami przestrzeganie obowiązujących ograniczeń prędkości. Nadmierna prędkość to bowiem nadal jedna z głównych przyczyn niebezpiecznych zdarzeń na drodze.

Nadmierna prędkość oraz niedostosowanie prędkości do sytuacji na drodze należą do głównych przyczyn niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Obrażenia ciała, jakich doznają uczestnicy wypadków, często są poważne. Niejednokrotnie są to także zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym.


Dlatego bielscy policjanci z wydziału ruchu drogowego, w ramach działań krajowych oraz rozpoczynającym się przedłużonym weekendem, chcąc ograniczyć liczbę wypadków, do których dochodzi na drogach, a także zwiększyć bezpieczeństwo na terenie bielskiego garnizonu, prowadzą dzisiaj działania „Prędkość”. Słoneczna pogoda za oknem i dobre warunki na drogach skłaniają ku licznym podróżom. W ramach akcji mundurowi prowadzą pomiary prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie. Kierujący mogą ich spotkać nie tylko na ważniejszych ciągach komunikacyjnych, ale też wszędzie tam, gdzie według statystyk dochodzi do przekroczeń prędkości i niebezpiecznych wypadków. Działania mają charakter prewencyjny. Jednak kierujący, którzy nie będą stosować się do ograniczeń prędkości, a szczególnie ci, którzy będą tę prędkość rażąco przekraczać, muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi.


Pamiętajmy! Bezpieczna prędkość to ta dostosowana do natężenia ruchu, obowiązujących limitów prędkości, warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni i własnych umiejętności.