Bielska drogówka prowadziła wczoraj na drogach miasta i powiatu ogólnokrajowe działania pn. NURD. Priorytetem tej akcji była przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, bo właśnie ta grupa użytkowników dróg zazwyczaj w zderzeniu z pojazdem odnosi poważne obrażenia. Policjanci ujawnili blisko 200 wykroczeń.

Bielski ruch drogowy cyklicznie włącza się w ogólnopolskie i wojewódzkie działania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Często też organizuje działania własne, by każdy użytkownik drogi bezpiecznie dotarł do celu.
Wczoraj w ramach wojewódzkich działań NURD policjanci zwracali szczególną uwagę na zachowania kierujących w rejonie miejsc, gdzie obserwuje się wzmożony ruch pieszych czy rowerzystów. Niestety nie wszyscy kierowcy przestrzegają przepisów w rejonie przejść dla pieszych. Prawie 170 kierujących popełniło wykroczenia – najwięcej dotyczyło przekraczania prędkości w rejonie przejść dla pieszych oraz wyprzedzania na lub bezpośrednio na przejściu. 30 kierujących zostało pouczonych, ponad 100  ukaranych mandatami karnymi, wobec 31 z nich skierowano wnioski o ukaranie do sądu.  Policjanci zwracali też uwagę na zachowania niechronionych użytkowników dróg. Ujawnili 15 osób, które nie stosowały się do obowiązujących przepisów – głównie za przechodzenie w miejscu niedozwolonym oraz za przechodzenie przez jezdnię na czerwonym świetle.  W działaniach policjanci używali drona oraz monitoring Straży Miejskiej.

Apelujemy o przestrzeganie przepisów i szczególna ostrożność. Na drodze kierujmy się zasadą ograniczonego zaufania i ostrożności. Bezpieczeństwo na drodze w dużej mierze zależy od nas samych!