Miniony 2022 rok na drogach naszego regionu był czasem, w którym spadła ogólna liczba wypadków drogowych, mniej osób zostało rannych, a liczba zabitych utrzymała się na poziomie z 2021 roku.

Ze wstępnych danych statystycznych wynika, iż w całym 2022 roku na drogach miasta Bielsko-Biała i powiatu bielskiego doszło do 76 wypadków drogowych (spadek o 9 w stosunku do roku 2021), w których 7 osób zginęło (tyle samo co w 2021) i 75 osób zostało rannych (spadek o 24). Odnotowano ponad 3640 kolizji drogowych (spadek o prawie 700). Niestety wśród ofiar śmiertelnych, aż 5 osób to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego (4 pieszych, 1 osoba kierująca rowerem).
Niepokojący jest wzrost ilości zdarzeń z udziałem tej grupy uczestników, w szczególności pieszych. W 2022 roku odnotowano 84 zdarzenia z pieszymi, w tym 24 wypadki i 60 kolizji. Duża część z tych zdarzeń miała miejsce na oznakowanych przejściach dla pieszych.
Niezmienne od lat najczęstszymi przyczynami powstawania wypadków drogowych są: nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu i nieprawidłowe zachowania wobec pieszych uczestników ruchu.
Policjanci bielskiej komendy zatrzymali 502 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi, bądź pod wpływem środków odurzających, 125 kierujących pod wpływem alkoholu (w 2021 odpowiednio 564 i 146). Kierowcy na „podwójnym gazie” spowodowali 85 zdarzeń drogowych, w tym 5 wypadków ( w 2021 roku – 86 zdarzeń, w tym 9 wypadków). Na szczęście w minionym roku nikt nie zginął w zdarzeniu spowodowanym przez nietrzeźwych kierujących.
Ponadto policjanci zatrzymali 77 praw jazdy kierowcom, którzy przekroczyli prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym, tj. o 27 mniej niż w 2021 r.


Równolegle do prowadzonych działań kontrolnych prowadzono przedsięwzięcia profilaktyczne oraz organizowano konkursy dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Nie zapomniano o kierujących i użytkownikach hulajnóg elektrycznych, urządzeń wspomagających ruch, urządzeń transportu osobistego i motocykli, którym poświecono wiele uwagi, podczas przedsięwzięć profilaktycznych skupiając się na ich edukacji i podnoszeniu świadomości jako uczestników ruchu drogowego.


W celu kontynuowania pozytywnie kształtującego się trendu w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego bielscy policjanci w dalszym ciągu będą organizowali wzmożone działania na drogach i dołożą wszelkich starań, by 2023 rok był bezpieczniejszy.


Nie ustajemy w naszych działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zapewniamy, że w 2023 roku dołożymy wszelkich starań, aby znów był bezpieczniejszy niż w latach ubiegłych.