Policyjni profilaktycy z bielskiego wydziału prewencji prowadzą spotkania z młodzieżą szkolną. Na prelekcjach policjanci przestrzegają przed eksperymentowaniem z alkoholem, narkotykami i dopalaczami oraz zwracają uwagę na cyberzagrożenia i cyberprzemoc. Przestrzegają przed internetowym hejtem, łamaniem prawa, tłumacząc młodym ludziom między innymi zasady odpowiedzialności karnej nieletnich.

Mundurowi tym razem spotkali się z między innymi z uczniami Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących na Sarnim Stoku. Podczas prowadzonych w przystępny sposób prelekcji policjanci omówili zasady odpowiedzialności karnej nieletnich. Przestrzegali przed sytuacjami, które z pozoru dla młodzieży mogą się wydawać niegroźne, a w rzeczywistości stanowić poważne naruszenia porządku prawnego. Ma to szczególne znaczenie podczas aktywności w cyberprzestrzeni, gdzie zdecydowanie łatwiej może przychodzić przekraczanie norm obyczajowych. Stróże prawa przestrzegają także przed ryzykiem uzależnienia od alkoholu i środków odurzających, które nierzadko wynika z chęci przypodobania się grupie rówieśniczej. Policyjni profilaktycy przestrzegają również przed konsekwencjami internetowego hejtu i mowy nienawiści zarówno karnymi jak i społecznymi.

Policjanci odpowiadali także na wiele ciekawych pytań, także tych dotyczących służby w Policji i możliwości związania swojego życia zawodowego z mundurem.