Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bielsko-Biała

  • Po wakacyjnej przerwie uczniowie powrócili do szkół. Od początku września w pobliżu placówek oświatowo-wychowawczych odbywa się większy ruchu samochodów, jak i pieszych. Apelujemy o ostrożność, przepisowe korzystanie z dróg oraz o zwracanie szczególnej uwagi na niechronionych uczestników dróg, przede wszystkim dzieci i młodzież.