Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bielsko-Biała

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej, we współpracy z Miejskim Zakładem Komunikacyjnym w Bielsku-Białej i Komunikacją Beskidzką zapraszają przedstawicieli mediów do udziału w konferencji poświęconej czerwcowej zmianie przepisów ruchu drogowego. Konferencja odbędzie się w czwartek 22 lipca 2021 r. o godzinie 11:30 w Bielsku-Białej w siedzibie WORD przy Alei Armii Krajowej 220 w Bielsku-Białej.

Tematem konferencji, na którą serdecznie zapraszamy przedstawicieli mediów, będą zmiany, jakie zostały wprowadzone w czerwcu bieżącego roku do ustawy Prawo o ruchu drogowym. Akcja informacyjna związana ze zwiększeniem świadomości pieszych w zakresie obowiązujących przepisów, zasad korzystania z przejść dla pieszych oraz ogólnie pojętego bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego prowadzona wspólnie z WORD, MZK i Komunikacją Beskidzką skierowana jest przede wszystkim do osób korzystających z komunikacji publicznej na terenie miasta i powiatu. W konferencji weźmie udział Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej komisarz Krzysztof Stankiewicz.

Dla przedstawicieli mediów został wyznaczony wjazd od ulicy Młodzieżowej, gdzie po poinformowaniu personelu parkingu o udziale w konferencji będą mogli skorzystać z miejsc parkingowych.