Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bielsko-Biała

  • Policjanci z bielskiej drogówki razem z bielską Fundacją na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego prowadzą wakacyjne spotykania z młodzieżą biorącą udział w półkoloniach. Na takich prelekcjach policjanci omawiają zagrożenia, z jakimi dzieci mogą się spotkać na drodze. Przypominają także zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz podstawy pierwszej pomocy.