Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bielsko-Biała

  • W dniach 22-28 lutego 2021 roku obchodzony jest „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej wraz z Okręgowym Ośrodkiem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Bielsku-Białej organizuje działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich bliskich. W ramach tych działań zaplanowano wspólne dyżury, które odbywać się będą w Bielsku-Białej ul. Stanisława Wyspiańskiego 33 w godz. 10:00 -12:00. Porady oraz informację są też udzielane w Prokuraturze Rejonowej w Pszczynie w godzinach urzędowania.