Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bielsko-Biała

Co to jest franczyza?

Franczyza to bardzo dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy pragną prowadzić swój biznes, ale nie do końca mają na niego pomysł. Działalność tego typu jest pewną drogą do zarobku i ma wiele zalet. Czym jest franczyza? Kim jest franczyzodawca? Jakie plusy są z tym związane?

Pojęcie franczyzy

Europejski Kodeks Etyczny Franczyzy wskazuje, że franczyza jest systemem sprzedaży usług i towarów, jaki bazuje na współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami niezależnymi prawnie. Okazuje się, że liczne badania jasno wskazują, że firmy działające na tej zasadzie rzadziej upadają. Umowa franczyzy jest zawierana  pomiędzy franczyzobiorcą a franczyzodawcą. W niej zawarte są wszystkie obowiązki i prawa obu stron. W tym przypadku, za odpowiednią gratyfikacją, franczyzobiorca korzysta z:

  • know-how,
  • nazwy franczyzodawcy,
  • wsparcia handlowego i technicznego,
  • znaku towarowego,
  • sposobu postępowania i prowadzenia działalności.

Podczas decyzji co do prowadzenia tego typu firmy skorzystać można z doświadczenia i wiedzy, jakie ofiaruje franczyzodawca. Jego korzyści wiąże się z wynagrodzeniem, lecz też z powiększaniem rynku zbytu przy mniejszym wkładzie własnym.

Jakie rodzaje franczyzy są najczęściej spotykane?

Franczyza ze względu na rodzaj działalności dzieli się na dystrybucyjną i usługową. Franczyza dystrybucyjna bazuje na tym, że franczyzodawca udostępnia know-how co do wiedzy o sprzedaży i asortymentu towarów. Tutaj przedsiębiorca działający w oparciu o licencję prowadzi sprzedaż pod danym znakiem towarowym franczyzodawcy. Zazwyczaj z takiej opcji korzystają firmy odzieżowe, spożywcze, kosmetyczne, stacje paliw, artykuły przemysłowe, biżuteria i upominki.

Usługowa franczyza wiąże się z udostępnieniem know-how jako procedury wykonywanych usług. W tym przypadku także prowadzi się punkt usługowy pod znakiem towarowym, jaki użycza franczyzodawca. Co ciekawe, najczęściej spotykane franczyzy usługowe dotyczą gastronomii, turystyki, hotelarstwa, bankowości, finansów i edukacji.

Franczyzodawca

Najprościej rzecz ujmując, franczyzodawca jest właścicielem marki i znaku towarowego. Przetestował on konkretną koncepcję biznesową sieci i odniósł sukces na rynku, ciesząc się rentownością. To osoba, która przekazuje franczyzodawcy wiedzę odnośnie prowadzenia działalności pod szyldem sieci. Aspekty te dotyczą know-how, czyli poufnej wiedzy technicznej o tym, jakie procesy są niezbędne w prowadzeniu biznesu i jakie dają wymierne efekty, jeśli chodzi o systemy franczyzowe. Zadaniem franczyzodawcy jest wywiązywanie się z każdego punktu umowy franczyzowej, jak i działanie zgodnie z operacyjnym podręcznikiem.

Franczyzobiorca

Franczyzobiorca to przedsiębiorca niezależny, który działa pod szyldem sieci franczyzowej. Sam finansuje zakup danych towarów i ponosi koszty inwestycji, jak również jest właścicielem całego wyposażenia, które znajduje się w jego punkcie. Źródłem jego zysku może być sprzedaż i marża, o czym sam decyduje. Obowiązkiem franczyzobiorcy jest ponoszenie opłaty franczyzowej w związku z licencją oraz opłat w formie rat finansowych co do towarów, jakie kupuje u franczyzodawcy. Jego obowiązkiem jest (tak samo, jak franczyzodawcy) wywiązywanie się z umowy franczyzowej, działając zgodnie z podręcznikiem operacyjnym.