Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bielsko-Biała

  • Załamanie pogody i pogarszające się warunki na drogach w ciągu najbliższych kilku dni mogą stworzyć wiele zagrożeń, na które kierowcy nie zawsze są przygotowani. Użytkownicy dróg muszą mieć świadomość, że w tym okresie na jezdni może być bardzo ślisko. Padający deszcz może stwarzać duże utrudnienia na drodze. W takich warunkach kierujący pojazdem obowiązany jest zachować szczególną ostrożność. Apelujemy o ostrożność i dostosowanie prędkości do warunków.