Bielscy stróże prawa tylko w ciągu ostatniej doby zatrzymali ośmiu poszukiwanych. Trzech z nich ukrywało się przed organami ścigania w związku z toczącymi się postępowaniami karnymi, a pięciu pozostałych, ponieważ za popełnione przestępstwa orzeczono wobec nich prawomocne wyroki pozbawienia wolności. Od początku września w ręce policjantów wpadło ich już 14. Poszukiwanie osób na polecenie sądu lub prokuratury to jedno z podstawowych zadań policjantów.

Gdy do bielskiej komendy wpłynie list gończy bądź nakaz doprowadzenia, policyjni poszukiwacze rozpoczynają czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu i zatrzymania poszukiwanego. W poszukiwania angażują się także dzielnicowi i mundurowi z "patrolówki". Niestety bardzo często osoby wiedząc o ciążącym na nich wyroku, decydują się ukrywać przed wymiarem sprawiedliwości. Podobnie zachowują się podejrzani, wobec których toczy się postępowanie karne. Unikając policji i prokuratury starają się utrudniać śledztwa i uniknąć oskarżenia ich przed sądem. Skazani prawomocnym wyrokiem powinni odbywać kary pozbawienia wolności. Jednak z różnych powodów nie zgłaszają się do zakładów karnych i się ukrywają. Poszukiwanie takich osób czasami trwają wiele lat, gdyż poszukiwanemu w ukrywaniu się często pomagają najbliżsi i znajomi. Wielokrotnie opuszczają kraj na wiele lat lub zmieniają region, w którym zamieszkują. Czasami zatrzymanie wynika ze zbiegu okoliczności, ale najczęściej jest wynikiem mozolnej i wytężonej pracy policjantów zajmujących się poszukiwaniem osób.

Osoby poszukiwane zachowują się różnie. Niektórzy wykonują polecenia stróży prawa i nie utrudniają czynności. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy osoba poszukiwania podejmuje próbę ucieczki lub w inny bezprawny sposób stara się uniknąć zatrzymania i doprowadzenia do sądu, lub prokuratury. Bielscy policjanci wykazują zdecydowaną postawę i konsekwentne podejście do swoich obowiązków służbowych. Poszukiwanie osób na polecenie organów ściganie i wymiaru sprawiedliwości to jedno z podstawowych zadań Policji.