W szkołach zabrzmiał dzisiaj pierwszy dzwonek i rozpoczął się nowy rok szkolny. Po wakacyjnym wypoczynku nadszedł czas powrotu do zajęć szkolnych. Aby najmłodsi wiedzieli, jakich zasad należy przestrzegać, by bezpiecznie dotrzeć na zajęcia, bielscy policjanci rozpoczęli działania profilaktyczno-edukacyjne „Bezpieczna droga do szkoły”.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” policjanci czuwają nad bezpieczeństwem dzieci. Mundurowi zwracają szczególną uwagę na kierujących oraz pieszych, stwarzających zagrożenie w ruchu drogowym. Początek roku szkolnego to czas, gdy mundurowi będą zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów drogowych w rejonie szkół i placówek oświatowych, zarówno przez kierujących, jak i pieszych. Dodatkowo sprawdzają oznakowanie dróg w rejonach przyległych do placówek szkolnych. Kontrolowani będą również kierowcy autobusów dowożący najmłodszych do szkół.

Działania te mają na celu propagowanie bezpieczeństwa na drogach. Uświadomienie zagrożeń, jakie mogą spotkać najmłodszych na drogach oraz przypomnienie kierowcom, że opuszczone na czas walki z epidemią i wakacji budynki zapełnią się uczniami, którzy bezpiecznie muszą tam dotrzeć, a po zajęciach wrócić do domu.

Zwracamy się z apelem do rodziców i opiekunów, aby poprzez systematyczne rozmowy z dziećmi na temat zagrożeń i sposobów ich unikania, a przede wszystkim poprzez dawanie dobrego przykładu swoim zachowaniem, odpowiednio przygotowali dziecko do samodzielności. Pamiętajmy, że dla naszych pociech jesteśmy przykładem i autorytetem. To od nas dziecko uczy się najwięcej. Bardzo często najmłodsi, nie zdając sobie sprawy z zagrożenia, zachowują się nierozważnie i niebezpiecznie. Złe nawyki wyniesione z domów rodzinnych, w wielu przypadkach powodują wzrost zagrożenia i niekiedy kończą się tragicznie.

  • Policjanci prowadzą działania w pn. Bezpieczny powrót do szkoły.
  • Policjanci prowadzą działania w pn. Bezpieczny powrót do szkoły.
  • Policjanci prowadzą działania w pn. Bezpieczny powrót do szkoły.