Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bielsko-Biała

Mundurowi z Kobiernic, Szczyrku i Wilkowic przeprowadzili wspólnie ze strażnikami leśnymi w ostatnich dniach działania „Bezpieczny las”. Mają one na celu ujawnianie sprawców najczęściej popełnianych wykroczeń polegających, m.in.: na złamaniu zakazu wjazdu do lasu pojazdami mechanicznymi, szkodnictwu leśnemu oraz braku ostrożności przy sprawowaniu opieki nad zwierzętami. Akcja ta jest jednym z priorytetowych zadań realizowanych przez dzielnicowych w ramach programu „Dzielnicowy Bliżej Nas”.

Działania prowadzone były na terenie Beskidu Małego. Policjanci patrolowali leśne tereny. Celem ich działań było ujawnianie sprawców najczęściej popełnianych wykroczeń polegających, m.in. na złamaniu zakazu wjazdu do lasu pojazdami mechanicznymi, szkodnictwu leśnemu oraz braku ostrożności przy sprawowaniu opieki nad zwierzętami.

Policjanci i strażnicy leśni zwracali uwagę m.in. na turystów z psami, czy są one właściwie prowadzone i nie zagrażają innym turystom oraz to czy turyści nie zaśmiecają szlaków i miejsc odpoczynku. Mudnurowi kontrolowali miejsca wjazdów do lasu, sprawdzając czy kierowcy quadów i motocykli nie łamią obowiązujących zakazów.

  • Policjanci podczas działań pn. Bezpieczny Las w Beskidach
  • Policjanci podczas działań pn. Bezpieczny Las w Beskidach
  • Policjanci podczas działań pn. Bezpieczny Las w Beskidach
  • Policjanci podczas działań pn. Bezpieczny Las w Beskidach
  • Policjanci podczas działań pn. Bezpieczny Las w Beskidach
  • Policjanci podczas działań pn. Bezpieczny Las w Beskidach