Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bielsko-Biała

Wczoraj na bielskich drogach zostały przeprowadzone działania pod hasłem „Bezpieczny pieszy”. Policjanci bielskiego wydziału ruchu drogowego od wczesnych godzin porannych uczestniczyli w wojewódzkich działaniach których, głównym celem jest ograniczenie liczby zdarzeń z udziałem pieszych. W rejonie skrzyżowań i głównych traktów komunikacyjnych policjanci szczególną uwagę zwracali na wykroczenia popełniane zarówno przez pieszych jak również reagowali na wszelkie negatywne zachowania kierowców w stosunku do pieszych i rowerzystów.

Ulewny deszcz jaki wczoraj padał nad powiatem bielskim nie ułatwiał warunków drogowych i przyczynił się do szeregu zdarzeń drogowych przy, których wczoraj pracowali bielscy policjanci. Co prawda nie doszło do żadnego zdarzenia z udziałem pieszego ale policjanci drogówki mieli mnóstwo pracy przy zabezpieczeniu i obsłudze kilkudziesięciu zdarzeń drogowych. Wczoraj bowiem na bielskich drogach doszło do 32 kolizji, a zderzenie tirów na dk 1 spowodowało ogromne utrudnienia w ruchu. Policjanci zaangażowani wczoraj do działań ujawnili ponad 20 wykroczeń w ruchu drogowym związanych z ruchem pieszych. Dla większości sprawców zakończyły się one mandatem karnym. Niestety nieprzepisowe zachowania w rejonie przejść dla pieszych i w stosunku do pieszych, ale również prezentowane przez samych pieszych to nadal spory problem. Piesi popełniają na ogół wykroczenia polegające na przechodzeniu przez jezdnię w miejscach niedozwolonych lub na czerwonym świetle. Stróże prawa ukarali mandatami karnymi również 28 kierujących, z których większość pomimo złych warunków atmosferycznych i drogowych przekroczyło dozwoloną prędkość w rejonie skrzyżowań.

Nie ma przyzwolenia na łamanie prawa, kiedy na szali jest ludzkie życie i zdrowie. Sprawcy wykroczeń, kierujący pojazdami, ale także piesi muszą się liczyć, że w uzasadnionych przypadkach będą wobec nich wyciągane najsurowsze konsekwencje karne.

Pamiętajmy ! Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo, ale samochód nawet jadący z przepisową prędkością 50 km/h potrzebuje kilkudziesięciu metrów aby się zatrzymać. Stawką nie są tutaj nawet najwyższe grzywny czy punkty karne. Stawką bardzo często jest ludzkie życie i zdrowie oraz dramat rodzin, którym policjanci przynoszą tę najgorszą wiadomość…