Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bielsko-Biała

Na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej inspektora Krzysztofa Herzyka wpłynęło podziękowanie dla policjantów bielskiego garnizonu. Dyrekcja Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo w Szczyrku podziękowała za troskę i empatię okazywaną przez policjantów pensjonariuszom odbywającym w nim kwarantannę i personelowi ośrodka oraz za wzorową postawę, jaką wykazują stróże prawa w trudnym czasie epidemii. My także dziękujemy za profesjonalną współpracę w tych trudnych dniach.

List z podziękowaniem dla bielskich policjantów