Od początku roku odbywają się spotkania profilaktyczne policjantów z dziećmi i młodzieżą. Prelekcje są elementem policyjnej akcji „Bezpieczne Ferie 2020". Mundurowi uczą najmłodszych zasad bezpiecznego zimowego wypoczynku.

Działania profilaktyczne poświęcone bezpiecznemu wypoczynkowi są w okresie ferii zimowych jednym z priorytetów służby dzielnicowych. W ramach ogólnopolskich akcji takich jak „Bezpieczne Ferie 2020” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku" dzielnicowi, oraz policyjni profilaktycy z bielskiej komendy spotykają się najmłodszymi. Mundurowi uczą dzieci i młodzież zasad bezpiecznego wypoczynku, przypominają o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i korzystaniu z elementów odblaskowych. Policjanci przestrzegają ich przed zimowymi zagrożeniami, takimi jak na przykład wchodzenie na zamarznięte zbiorniki wodne czy niewłaściwymi zabawami na śniegu.