Urząd Statystyczny w Katowicach informuje, że w dniach od 1 do 19 października 2019 r. na terenie województwa śląskiego prowadzone będzie badanie ankietowe „Uczestnictwo w podróżach krajowych / zagranicznych”. Badanie będzie realizowane przez sieć ankieterską, techniką bezpośredniego wywiadu. Badanie realizują ankieterzy statystyki publicznej – pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach. Szczegóły dotyczące prowadzonego badania dostępne są tutaj.