Przewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Janusz Okrzesik przypomniał, że wybory  przeprowadzono na terenie 21 osiedli Bielska-Białej, w których do obsadzenia było 315 mandatów. Mieszkańcy poszczególnych jednostek pomocniczych Miasta mogli wybierać łącznie spośród 400 kandydatów (co stanowiło 127% liczby mandatów do obsadzenia).

Spośród kandydatów 196 osób stanowiły kobiety, czyli 49% ogółu. Największą reprezentację kobiet wśród kandydatów odnotowano w wyborach do  rad osiedli  Biała Wschód – 68,8%,Karpackie – 66,7% i Śródmieście Bielsko – 62,5%. . Z kolei najmniejszy odsetek stwierdzono w wyborach do rad osiedli  Hałcnów – 17,7%, Komorowice Krakowskie – 20,0% oraz  Komorowice Śląskie – 31,3%.

Średnia wieku wszystkich kandydatów do rad osiedli wyniosła 55 lat.

Najmłodszymi kandydatami było troje 19-latków, natomiast najstarsze osoby to troje 84-latków. Najliczniejsze grono kandydatów liczyła grupa 68-latków (19 osób).

Mieszkańcy Bielska-Białej swoje głosy mogli oddawać w 44 lokalach wyborczych na terenie Miasta (w tym, w 25 dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych). Każda z Obwodowych  Komisji Wyborczych składała się z 6 członków, co oznacza, że łącznie w dniu wyborów wszystkie OKW liczyły 264 członków.

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania wyniosła 91.190.

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 7.469, co oznacza, że frekwencja ogólna w wyborach do rad osiedli w Bielsku-Białej ukształtowała się na poziomie 8,19%.

Najwyższą frekwencję osiągnięto w następujących Osiedlach:  Straconka – 26,40%, Komorowice Śląskie – 17,65%, Mikuszowice Krakowskie – 17,20%,  Biała Śródmieście – 16,68%, Biała Północ – 12,72%, a najniższą z kolei odnotowano w następujących Osiedlach:  Słoneczne – 3,11%, Kopernika – 3,86%, Biała Wschód – 3,90%, Górne Przedmieście – 4,79%, i Biała Krakowska – 4,93%.

We wszystkich 21 osiedlach, w których przeprowadzono wybory, w głosowaniu wzięło udział co najmniej 3% uprawnionych do głosowania w osiedlu. Tym samym osiągnięto minimalny próg ważności wyborów do poszczególnych rad osiedli.

W wyniku głosowania mieszkańców do Rady Osiedla Biała Północ, trzy osoby uzyskały równą liczbę głosów. Więc zgodnie z § 39 ust. 3 Załącznika nr 2 do Statutu Rady Osiedla Biała Północ, o pierwszeństwie rozstrzygnęło losowanie, które w obecności Komisji przeprowadziła Wiceprzewodnicząca  MKW radna Agnieszka Gorgoń-Komor.

Bielski samorząd dla pięciu osiedli na terenie miasta, w których mieszkańcy poszli najliczniej do wyborów rad osiedlowych, przeznaczył dodatkowo w przyszłorocznym budżecie milion złotych.

Pulą podzielą się osiedla  Straconka, która otrzyma  500 tys. zł. Komorowice Śląskie dostaną 200 tys. zł,  Mikuszowice Krakowskie, Biała Śródmieście i Biała Północ równo po 100 tys. zł.

Zastępca Prezydenta Miasta Przemysław Kamiński podkreślił, że  projekty do realizacji zadań  Rad Osiedli muszą wpłynąć do Urzędu Miejskiego do 30 września br.

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik podsumowując spotkanie, podziękował wszystkim zaangażowanym w Wybory do Rad Osiedli, a w szczególności radnym pracującym w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej oraz  pracownikom Biura Rady Miejskiej i wszystkim  pracownikom Urzędu Miejskiego zaangażowanym w to duże przedsięwzięcie organizacyjne.