Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 9.07.2019 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas przebudowy ul. Cieszyńskiej, polegająca na wyłączeniu z ruchu na rondzie Hulanka relacji skrętu w prawo z ulicy Piastowskiej w ulicę Cieszyńską. Przejazd tą relacją będzie umożliwiony po jezdni wokół ronda.
Przewidywalny termin obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu – do końca września 2019 r.

żródło:  https://mzd.bielsko.pl