Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bielsko-Biała

Policjanci i pracownicy cywilni z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej, a także policyjni emeryci i renciści oraz uczniowie i kadra bielskiego "Mechanika" oddawali honorowo krew dla osób potrzebujących, rannych i chorych. W akcji uczestniczyło 21 osób. Łącznie personel medyczny pobrał ponad 10 litrów życiodajnej substancji, która trafi do potrzebujących. Akcja została przeprowadzona w ramach jubileuszowej inicjatywy "100 litrów krwi na 100-lecie Policji".

Policjant oddaje krew.

W ramach akcji "100 litrów krwi na 100-lecie Policji" policjanci i pracownicy cywilni Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej, a także policyjni emeryci i renciści, uczniowie i kadra Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej honorowo oddali krew dla osób potrzebujących, rannych i chorych. Podczas akcji, w Mobilnej Stacji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, zebrano ponad 10 litrów krwi dla osób, które najbardziej jej potrzebują.

Zachęcamy wszystkich do oddawania krwi. Można w ten sposób uratować komuś życie! To nic nie kosztuje. Aby zostać krwiodawcą wystarczy być osobą w wieku od 18 do 65 roku życia, o wadze powyżej 50 kilogramów oraz posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość. Każdy honorowy dawca kwalifikujący się do oddania krwi, może jednocześnie zostać honorowym dawcą szpiku.

  • Policjanci i pracownicy cywilni oddają krew.
  • Pielęgniarka przeprowadza wywiad z policjantem przed oddaniem krwi.
  • Policjanci podczas akcji krwiodawstwa.