Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów do Rad Osiedli zakończyła przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do rad osiedli oraz dokonała ich rejestracji. Komisja ustaliła, iż w przypadku 13 osiedli liczba zgłoszonych kandydatów do rad jest niewystarczająca – tj. nie przekracza 15 osób. W takim przypadku Miejska Komisja Wyborcza ogłasza przedłużenie terminu naboru kandydatów do rad osiedli do 22 maja br. (włącznie) do godz. 15:00, w następujących osiedlach:

 

 

 

 1. Aleksandrowice
 2. Beskidzkie
 3. Biała Krakowska
 4. Biała Wschód
 5. Bielsko Południe
 6. Grunwaldzkie
 7. Kamienica
 8. Komorowice Krakowskie
 9. Leszczyny
 10. Lipnik
 11. Mieszka I
 12. Piastowskie
 13. Złote Łany.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą w czasie dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Urzędzie Miejskim (pl. Ratuszowy 1 – I piętro, pok. 43) w dniach od 20 maja do 22 maja br. (od poniedziałku do środy), w godzinach od 13.00 do 15.00.