Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej informuje o rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020.
Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

 

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020.

Szczegóły