W związku z realizacją projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej ogłasza konkurs pn. „Zamień kopciucha na ekoczyściucha”.

 

W ramach konkursu najemcy lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Bielska-Białej mogą ubiegać się o wykonanie w zajmowanym lokalu etażowego  ogrzewania gazowego na koszt ZGM. Lokal musi jednak spełniać określone warunki techniczne, szczegółowo opisane w „Regulaminie konkursu”  (dostępnym na stronie internetowej ZGM: www.zgm.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.zgm.eu)  jak również najemca nie może posiadać zaległości w opłatach za zajmowany lokal.

 

Wnioski o udział w konkursie można składać w terminie od 1.02.2019 r.  do 28.02.2019 r. (w przypadku wniosków składanych listownie o terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego) na adres:

 

ZGM – Administracja Domów Mieszkalnych

ul. Zygmunta Krasińskiego 5

43-300 Bielsko-Biała

 

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod nr telefonu 33 499 06 80  – osoba odpowiedzialna Agnieszka Dziki-Piecuch  -  Inspektor nadzoru inwestorskiego ZGM   (tel. wew. 688).