Ogłoszono otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bielskiego na rok 2019 w zakresie: kultury, turystyki i kultury fizycznej.