Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bielsko-Biała

Prezydent Miasta Bielska-Białej Jacek Krywult spotkał się z laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych. Podczas spotkania, które odbyło się 8 listopada w Urzędzie Miejskim, uczniowie bielskich placówek oświatowych otrzymali jednorazowe stypendium za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018.

Przyznanie stypendiów było możliwe dzięki Lokalnemu Programowi Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zamieszkałej na terenie miasta Bielska-Białej, który Rada Miejska przyjęła w 2016 roku. Celem programu jest motywowanie uczniów do odkrywania własnych uzdolnień oraz do pracy nad ich rozwijaniem i pogłębianiem wiedzy, zachęcanie uczniów do uczestnictwa w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, a także popularyzowanie takich wyróżniających się uczniów, ich szkół i nauczycieli w środowisku lokalnym, by stawali się oni pozytywnymi wzorami dla innych i zwiększali aspiracje edukacyjne i aktywność wszystkich uczniów. Stypendia wręczył zastępca prezydenta Waldemar Jędrusiński.

Wśród 58 laureatów nagrodzonych stypendiami 16 to uczniowie szkół podstawowych, którzy w myśl zapisów uchwały Rady Miejskiej otrzymali nagrody rzeczowe. 33 uczniów klas gimnazjalnych i 9 uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymało wsparcie finansowe.

Nagrodzeni, którzy uzyskali wysoką średnią ocen w ubiegłym roku szkolnym i zdobyli w konkursach i olimpiadach przedmiotowych tytuł laureata, są to uczniowie 20 szkół:

- SP nr 1 – 1 laureat
- SP nr 3 (z klasami gimnazjalnymi) – 6 laureatów
- SP nr 13 (z klasami gimnazjalnymi) – 5 laureatów
- SP nr 20 – 2 laureatów
- SP nr 23 – (z klasami gimnazjalnymi) - 3 laureatów
- SP nr 25 – (z klasami gimnazjalnymi) - 1 laureat
- SP nr 29 – 1 laureat
- SP nr 32 – 1 laureat
- SP nr 33 – (z klasami gimnazjalnymi) - 1 laureat
- SP nr 37 – 1 laureat
- ZSO im. Stefana Żeromskiego (z klasami gimnazjalnymi) – 1 laureat
- ZSO im. Armii Krajowej (z klasami gimnazjalnymi) – 1 laureat
- V LO – 4 laureatów
- ZSEEiM – 1 laureat
- Bielska Szkoła Przemysłowa – 2 laureatów
- Szkoła Podstawowa i Liceum KTK – 10 laureatów
- Szkoła Podstawowa Córek Bożej Miłości – 11 laureatów
- Szkoła Podstawowa i Liceum im. W. Kopalińskiego – 2 laureatów
- Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa Oxford – 1 laureat
- Szkoła Podstawowa im. M. Reja – 2 laureatów

W spotkaniu wzięli udział także nauczyciele oraz rodziny uczniów.