Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bielsko-Biała

Miasto Bielsko-Biała zajęło trzecie miejsce w Polsce w kategorii „miasta na prawach powiatu” w rankingu „Sukces Kadencji 2014-2018”. Nagroda została przyznana podczas Gali Inwestorów Samorządowych, która odbyła się w ramach Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach. Ranking został przygotowany przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.

Zestawienie ukazuje się zawsze na koniec kolejnej kadencji polskich samorządów i jest podsumowaniem czterech lat ich pracy. Ranking powstał na podstawie danych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego, a także w oparciu o sprawozdania budżetowe samorządów. Samorządy są oceniane w tym opracowaniu pod wieloma względami. Pod uwagę brane są m.in. wskaźniki ekonomiczne oraz osiągnięcia na polu społecznym, edukacyjnym i infrastrukturalnym.
 
Warto podkreślić, że to lepszy wynik niż w rankingu oceniającym kadencję 2010-2014. Wtedy znaleźliśmy się na piątym miejscu w kraju.