Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bielsko-Biała

Informacja dotycząca V etapu naboru na stanowisko stażysta (docelowo starszy inspektor) w KM PSP w Bielsku-Białej.

Protokół nr 5 - do pobrania.